top of page

FUND RAISING EVALUATION PROCESS - Q&A

 1. Ποιο είναι και πως γίνεται το selection process αυτών που θα επωφεληθούν από το fund?
   

  • Το selection process που έχει επιλεχθεί  για το συγκεκριμένο fund χρησιμοποιεί ορισμένα Ποιοτικο-Ποσοτικά κριτήρια, τα οποία καλείται να συμπληρώσει το άτομο που υποβάλει  την αίτηση συμμετοχής.

    

  • Για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη, η φόρμα της αίτησης έχει αναρτηθεί στο άρθρο του Difford’s Guide “Keeping Spirits Up” https://www.diffordsguide.com/el-gr/encyclopedia/2647/gr/cocktails,

 

 • Καθώς και στο International Difford’s : https://www.diffordsguide.com/g/1147/keeping-spirits-up  στο πλαίσιο της Ελληνικής πρωτοβουλίας σε συνεργασία με τη Metron Ariston και στα Social Media του Difford's Guide, Aegean Cocktails & Spirits και Metron Ariston MRT και Metron_Ariston_MRT
   

 • Η δομή και το ύφος των ερωτήσεων της φόρμας, είναι τέτοιο ώστε να αντλείται σημαντική πληροφορία αναφορικά με το κοινωνικο-οικονομικό προφίλ των συμμετεχόντων, χωρίς να θίγονται παράλληλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
   

 • Λόγου χάριν,  ζητείται η επωνυμία του χώρου εργασίας και η διεύθυνσή του αλλά όχι η διεύθυνση κατοικίας, ζητείται ο αριθμός των εξαρτημένων μελών αλλά όχι η ηλικιακή διαστρωμάτωση, δεν γίνεται καμία ερώτηση αναφορικά με ανήλικα μέλη ή εξαρτώμενα άτομα που χρίζουν βοήθειας. Οτιδήποτε ενέχει ή παραπέμπει στα αποκαλούμενα «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» έχει καταβληθεί προσπάθεια να αποφευχθεί
   

 • Καθίσταται όμως προφανές ότι με κάποιο τρόπο έπρεπε και η «επιλογή» των ατόμων με τη μεγαλύτερη ανάγκη να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική.
   

 • Ως εκ τούτου, υπάρχουν ορισμένες

  • “κλειστές”  (pre-coded, single-punch) ποσοτικές ερωτήσεις,

  • ορισμένες κλίμακες πχ. αριθμός υπαλλήλων που απασχολούνται, ηλικιακό group (scale single) και

  • μία “ανοιχτή” (open-ended) όπου εκεί καθένας/ καθεμία,  μπορούσε να εκφράσει με το δικό του τρόπο, ύφος και έκταση,  τους λόγους που  οδήγησαν στη συμπλήρωση της φόρμας.

 

  2.  Η διαδικασία της αξιολόγησης αυτή καθ’ εαυτή περιλλαμβάνει για λόγους διαφάνειας δύο στάδια:

 • Το πρώτο στάδιο ενέχει

  • τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων,

  • την μορφοποίησή τους σε excel format και την

  • “αφαίρεση”  από αυτά των παραμέτρων ταυτοποίησης που θα μπορούσαν να αποτελέσουν άμεσο ή έμμεσο κριτήριο “επιλεκτικής μεταχείρισης”, λχ.:

   • Ονοματεπώνυμο

   • E-mail address

   • Στοιχεία χώρου εργασίας (λχ. όνομα Bar, διεύθυνση, / περιοχή- Νομός) κοκ
     

 • Στη συνέχεια, η επεξεργασμένη φόρμα (χωρίς στοιχεία ταυτοποίησης) στέλνεται για αξιολόγηση σε άλλα μέλη της Metron Ariston - που ΔΕΝ συμμετείχαν στο πρώτο σκέλος της μορφοποίησης της φόρμας.

  Αυτά τα μέλη είναι που κάνουν την τελική επιλογή με βάση αποκλειστικά τα αντικειμενικά κριτήρια (πχ. αριθμό προστατευόμενων μελών, ηλικιακό group,  προσωπική περιγραφή, χρόνια εργασίας στο χώρο – verbatim που αναφέρεται από πολλούς) κοκ.

 

 

 

  3.  Υπάρχουν κάποια χρονικά πλαίσια για αυτό το fund και την διαδικασία που έρχεται ορίσει. Αν ναι, ποια είναι αυτά?
 

Με δεδομένη την αδυναμία οποιασδήποτε εκτίμησης αναφορικά με τη διάρκεια και το εύρος της καραντίνας, τόσο σε επίπεδο ΠΝΠ όσο και σε επίπεδο «ηθικής αδυναμίας παροχής» από πλευράς ιδιοκτητών / επιχειρηματιών (αρκετοί μας αναφέρουν στα verbatim ότι στα πλαίσια της υπευθυνότητας έκλεισαν τα bar πριν την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και ίσως χρειαστεί να τα διατηρήσουν κλειστά ή σε «ήπια χρήση» για κάποιο διάστημα μετά την άρση του, θεωρήθηκε πιο δόκιμο να μην θέσουμε χρονικό ορίζοντα.
 

Αντ’ αυτού έχουμε ενημερώσει με προσωπική επικοινωνία το σύνολο των αιτούντων, ότι:  
…”Η εκτίμησή μας, με βάση τα σημερινά δεδομένα, είναι ότι θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να καταθέτουμε τα πρώτα χρήματα στο τέλος του μηνός Απριλίου”.…
και θα συνεχίσουμε τους επόμενους μήνες

 

 

 

  4.  Πως εξασφαλίζεται η διαφάνεια των participants?
 

Τόσο για λόγους προστασίας «ευαίσθητων» δεδομένων όσο και φιλοσοφίας του Fund, η διαδικασία συλλογής στοιχείων βασίζεται –σχεδόν καθ’ ολοκληρία – σε πληροφορίες που αφορούν τον εργασιακό χώρο των αιτούντων (το Bar).

          Αυτό που θεωρούμε όμως ως πιο σημαντικό είναι το γεγονός πως:

 

Υπό τις παρούσες συνθήκες και τη δεδομένη πίεση που υφίσταται ο χώρος, είναι εξαιρετικά προτιμητέο να νοιώσει ο χώρος συνολικά το αίσθημα του ενδιαφέροντος και της αλληλο-υποστήριξης μέσω δράσεων απ’ το να μην υπάρξει υποστήριξη υπό το φόβο πως κάποιος  μπορεί να υπέβαλε αίτηση χωρίς ενδεχομένως να την έχει απόλυτη ανάγκη.

bottom of page